מענק שחרור

מענק שחרור הוא סכום הכסף הנצבר לחייל/ת בהתאם למספר חודשי השירות בצה"ל ואשר שירתו לפחות 12 חודשים מלאים. הסכום מועבר ישירות לחשבון החייל/ת תוך כשבועיים מיום השחרור.

מענק השחרור הוא מענק אשר ניתן לחיילים משוחררים אשר עבדו בעבודה מועדפת על פי הנהלים הנזכרים בכתבה זו.

מענק מועדפת – מהו?
על-פי חוק הביטוח הלאומי, משולם מענק חד-פעמי בסך 8,804 ש"ח לחיילים משוחררים משירות חובה, שעבדו במשך שישה חודשים מלאים לפחות בעבודה נדרשת בתחומים המפורטים בהמשך (למעט עבודת פקידות בתחומים אלה). המענק ישולם גם לבנות שהשלימו 24 חודשי שירות לאומי וכן לבנות שנישאו בתקופת השירות הלאומי – בתנאי ששירתו 6 חודשים לפחות, ונישאו תוך 30 ימים מיום הפסקת השירות.

תחומי עיסוק מוכרים לשם קבלת מענק מועדפת

• תחנות דלק

• אתרי בנייה

• בתי מלון

• אתרי גידול חקלאיים ובבתי אריזה

• מפעלי תעשייה ובבתי מלאכה

• טיפול באנשים בעלי מוגבלויות

הסבר לגבי סכומי מענק שחרור

סכום המענק המלא למי שהשלים בדצמבר 2009 ואילך את תקופת העבודה המזכה במענק – 8,804 ש"ח (נכון למענקים המשולמים ע"י הביטוח הלאומי החל ב-01.01.2010).

סכום המענק המלא למי שהשלים את תקופת העבודה המזכה לפני דצמבר 2009 – 8,114 ש"ח -( נכון למענקים המשולמים ע"י הביטוח הלאומי החל ב – 01.01.2010).

מענק שחרור – תנאי זכאות

מענק שחרור ישולם לך רק אם אתה עונה על כל התנאים הבאים:

תנאי ראשון – סוג העבודה:
עבדות בעבודה מועדפת שהוכרה כנדרשת לעניין תשלום המענק בהתאם לרשימה ולהתניות שפורטו לעיל.

תנאי שני – מינימום תקופת עבודה
עבדת לפחות שישה חודשים מלאים אך לא יותר מ – 12 חודשים , בהם השלמת 150 ימים , רצופים או לא רצופים, אצל מעסיק אחד או יותר,בעבודות שהוכרו כעבודה נדרשת, וזאת במהלך שנתיים (24 חודשים) מיום שהשתחררת משירות חובה (ובלבד שביום תחילת העבודה הנדרשת הראשונה היית זכאי לדמי אבטלה). העבודה צריכה להיות במשרה מלאה, על-פי הנהוג במקום העבודה).

על מנת להיות זכאי למענק ניתן לעבוד לדוגמא במשך 10 חודשים רצופים או לא רצופים על פני שנתיים מיום השחרור משירות חובה, 15 יום בכל חודש.

לעומת זאת, אם תעבדו לדוגמא 10 ימים במשך 15 חודשים,לא תהיו זכאים למענק, מאחר ותקופת עבודתכם היתה גדולה יותר מ 12 חודשים.

חוברת הסברה
לידיעתך, המוסד לביטוח לאומי הפיק חוברת הסברה מפורטת לעניין תנאי הזכאות למענק עבודה נדרשת, הכוללת דוגמאות רבות לסוגי עבודות מוכרות ושאינן מוכרות כעבודה נדרשת. אם יש לך עניין בחוברת זו, תוכל לקבלה בלשכות להכוונת חיילים משוחררים או בסניפי המוסד לביטוח לאומי.

המוסד לביטוח לאומי הינו הגוף היחיד המוסמך לקבוע את זכאותך למענק שחרור, בכפוף לתנאים הקבועים בחוק.