הפיקדון לחיילים משוחררים

חוק חיילים משוחררים קובע מענק כספי למשתחררים מצה"ל. תקציר החוק המובא כאן כולל את הסכום המגיע למשתחרר/רת בהתאם לסוג מקצועו בצבא.

חייל או חיילת, המשתחררים משירות סדיר זכאים לקבלת מענק שחרור או בשמו השני הפיקדון לחיילים משוחררים. סכומי המענק תלויים בסוג, מקום ותקופת השירות.

להלן טבלת הפיקדון לחיילים משוחררים: 

לוחמים/ות

תומכי/חות לחימה

אחר

24 חודשי

שירות

מענק שחרור

פקדון אישי

סה"כ

5791

17376

23167

 5025

15076

20101

 4088

12265

16353

36 חודשי

שירות

מענק שחרור

פקדון אישי

סה"כ

 8858

26574

35432

 7581

22742

30332

 6132

18379

24530

 

נכון לפברואר  2010נכון לפברואר  2010

במקרה של מעבר בין מקצוע למקצוע: במעבר בין סוג מקצוע אחד למשנהו החישוב מתייחס לשני סוגי המקצוע בהתאם למשך השירות בכל מקצוע ומקצוע.

תשומת לבכם: עליכם לממש את הפיקדון לחיילים משוחררים תוך 7 שנים. לאחר תקופה זו ובמידה ולא מימשתם את הפיקדון לחיילים משוחררים, הזכאות מובטלת וכל הפיקדון או היתרה נמחקת.

אפשרויות המימוש בחמש השנים הראשונות לשחרור:

לימודים – השלמת השכלה תיכונית, קדם אקדמאית, לימודים אקדמאים ולימודי דת בתנאי שהמוסדות הללו מוכרים על ידי משרד החינוך.

הכשרה מקצועית – כל הקורסים המקצועיים המוכרים על ידי משרד המסחר והתעשייה.
דיור – רכישת דירה או בנייתה החל ממועד הגיוס לשירות.
הקמת עסק – עצמאי או שותפות רשומה לצורכי פרנסה בלבד.
נישואין – מימוש הפיקדון רק אחרי הנישואין.
מימוש בין 5 ל 7 שנים: